Samenwerken

Een op het kind afgestemde daginvulling helpt om tot beleving en leren te komen. Binnen de Iemenkorf worden diverse activiteiten geboden. We werken met verschillende methodes om de kinderen te stimuleren bij dagelijkse vaardigheden, schools leren, communicatie, de omgang met anderen, het gebruik van zintuigen en het ervaren van emoties. Dit alles in het tempo en de belevingswereld van het kind. We hebben een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Zo krijgt elk kind een passende omgeving en een eigen dagprogramma.

Naast de groepsruimte met eigen speelgoed en speelruimte, beschikken we over een speelplaats met speeltoestellen. Ook zijn wij voorzien van een snoezelkamer, spelruimte, muziekruimte, gymzaal en zwembad. Er zijn slaapkamers voor de kinderen die hun rust nodig hebben. De Iemenkorf ligt in de buurt van het Schelfhorstpark en het winkelcentrum. Regelmatig maken we een wandeling of doen we samen een boodschap.