Dagbesteding en dagbehandeling in groepsverband

Binnen de Iemenkorf zijn de groepen onderverdeeld in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De groepen zijn op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau ingedeeld. De onderbouw en de middenbouw bevinden zich op locatie de Iemenkorf. De bovenbouw bevindt zich op loopafstand, op locatie de Schalm.

Onderbouw: De Kikker, De Kever, De Bij, De Rups, De Schildpad en De Eend

De groepen De Kikker, De Kever, De Bij, De Rups, De Schildpad en De Eend zijn ontwikkelingsgroepen met kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 ½ tot 5 jaar. Deze kinderen hebben de basis op het gebied van communicatie en spel al gelegd. De schoolkeuze komt langzamerhand in beeld en de kinderen worden hier in het dagprogramma op voorbereid. Samen met u zoeken we naar de best passende vorm van onderwijs voor uw zoon of dochter.

Vanuit de onderbouw stromen kinderen door naar een vervolgplek binnen of buiten de Iemenkorf. Kinderen gaan naar school of naar de middenbouw. Samen met u kijken we waar het kind staat en wat hij of zij vraagt om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Middenbouw: De Duizendpoot

De Duizendpoot is een belevingsgerichte groep, met kinderen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 12 jaar. De kinderen van De Duizendpoot hebben een meervoudige beperking. Zij ervaren de wereld via hun lichaam en zintuigen. Er is veel tijd voor de wisselwerking tussen het individuele kind en de begeleider, met lichaamstaal, visuele taal en gesproken taal. Hierdoor voelen de kinderen zich begrepen. Met individuele activiteiten en groepsactiviteiten proberen we de belevingswereld van de kinderen zoveel mogelijk te vergroten, leren we nieuwe vaardigheden aan en stimuleren we de zelfredzaamheid.

Middenbouw: De Pinguin

De Pinguin is een zorg-onderwijs groep. In de Pinguin komen kinderen van ongeveer 5 tot 12 jaar.

De kinderen van de Pinguin zijn meestal toe aan onderwijs, maar hebben vanwege hun ontwikkelingsniveau, kwetsbaarheid of gedrag de beschermende omgeving van De Iemenkorf nodig.

Binnen de Pinguin werken begeleiders van de Iemenkorf samen met een leerkracht van SO Dr. Herderschêeschool.

Bovenbouw: De Vlinder en De Giraf

De Vlinder en De Giraf zijn de groepen voor onze tieners. De jongeren zijn ongeveer 12 tot 18 jaar. De puberteit begint dan inmiddels een rol te spelen. In De Vlinder en De Giraf wordt rekening gehouden met de hormonale veranderingen die dit met zich meebrengt en de veranderingen in interesses en gedrag. Voor de jongeren die daar aan toe zijn is er ander speelmateriaal, andere muziek en zijn er andere activiteiten dan in de middenbouw. Er is nog nadrukkelijker aandacht voor het maken van eigen keuzes en voor dagelijkse, huishoudelijke bezigheden zoals wassen, afwassen en boodschappen doen.

Ook in de bovenbouw is er een nauwe samenwerking met het onderwijs. Dit wordt verzorgd door VSO De Brug. Jongeren krijgen wekelijks gemiddeld een half uur individueel onderwijs of nemen deel aan groepsonderwijs. Net als in de onderbouw en middenbouw, is er ook in De Vlinder en De Giraf veel aandacht voor de balans tussen activiteiten en rustmomenten. Vanuit de bovenbouw stromen de kinderen door naar een vervolgplek buiten OKC de Iemenkorf. Kinderen stromen door naar verschillende vormen van dagbesteding. We kijken naar de ontwikkeling die uw kind in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en waar interesses en krachten liggen. Samen met u en uw kind zoeken we naar de beste plek waar hij of zij zich verder kan ontplooien.