Uw kind centraal

Op de Iemenkorf bieden wij verschillende vormen van dagbesteding en dagbehandeling aan in een warme, speelse en prikkelende omgeving.We richten ons op kinderen van 1 tot 18 jaar die een extra steuntje in de rug nodig hebben.

Op de Iemenkorf komen kinderen met een ontwikkelingsachterstand, autisme, een verstandelijke beperking of een meervoudige beperking.

Soms is er al een diagnose gesteld die de ontwikkelingsachterstand verklaart. Andere keren is het nog niet duidelijk wat er aan de hand is. Voor alle kinderen van de Iemenkorf geldt dat ze zich in kleinere stapjes ontwikkelen dan andere kinderen van hun leeftijd. Altijd gaan we met u als ouder samen op zoek naar de krachten van uw kind.

Ons doel is dat ieder kind zich gelukkig voelt en dat de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.