Samen met ouders

Samenwerken met ouders vinden wij heel belangrijk. Het delen van de zorg van uw kind is immers een hele stap. Ouders vertrouwen hun kinderen voor een groot deel van de dag toe aan het team van de Iemenkorf. Samen met de ouders zijn wij er voor verantwoordelijk om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te stimuleren. Het is dus vanzelfsprekend dat ouders op de hoogte gebracht willen worden van de ontwikkelingen van hun kind en de activiteiten die wij ondernemen.

Ervaringen delen van thuis en binnen de groep

Ouders kunnen schrijven via Carenzorgt.nl. Daarin kan geschreven worden hoe het met uw kind gaat en informatie te delen. De groepsleiding schrijven via ‘Mijn Leven’ hoe de dag is geweest, de bijzonderheden of bv de fysiotherapeut hoe de fysio les is gegaan.

Zorgplan ‘Mijn Leven’

Jaarlijks wordt er een zorgplan ‘Mijn Leven’ geschreven. In dit verslag staat precies welke zorg uw kind krijgt. Er staat ook waar aan we de komende tijd samen met uw kind aan gaan werken. Dit zijn de doelen en afspraken. Het zorgplan wordt regelmatig bijgewerkt.

Cursussen

Via de Iemenkorf worden er verschillende cursussen voor ouders aangeboden, bijvoorbeeld om de taal en de spelontwikkeling van het kind te stimuleren.

Oudercommissie

De Iemenkorf heeft een oudercommissie waarin ouders betrokken worden bij het reilen en zeilen van het OKC en bij het algemeen beleid. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de oudercommissie.