Samenwerkingsverbanden

Als team van de Iemenkorf staan wij niet op onszelf. Zo werken wij nauw samen met SO Dr. Herderschêeschool. En andersom gaan er ook zorgmedewerkers en therapeuten vanuit de Iemenkorf naar de Dr. Herderschêeschool. Zo werken zorg en onderwijs met elkaar samen, om de wereld van het kind zo groot en veelzijdig mogelijk te maken.
Wij hebben daarnaast een groot netwerk van andere organisaties om ons heen, met wie wij goede contacten onderhouden.

Kinderen komen naar ons Orthopedagogisch Kind Centrum via verschillende verwijzers, bijvoorbeeld:

  • Vanuit medische organisaties: huisartsen, consultatiebureau’s van de jeugdgezondheidszorg, kinderartsen van algemene ziekenhuizen, specialisten uit universitair medische centra.
  • Vanuit paramedische organisaties; eerstelijns logopedisten en fysiotherapeuten
  • Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen
  • Daarnaast komen er regelmatig kinderen naar de Iemenkorf via Kiecon of via het Integrale Vroeghulp Team.
  • Dit zijn samenwerkingsverbanden van verschillende organisaties in de regio, waar ook De Twentse Zorgcentra aan verbonden is.

Niet alle kinderen van de Iemenkorf blijven bij ons tot hun 18e Op verschillende leeftijden, stromen zij door naar andere organisaties:

  • Een aantal kinderen gaan naar school. In samenspraak met ouders kiezen we dan voor verschillende vormen van (speciaal) onderwijs in de regio.
  • Andere kinderen stromen door naar een vorm van dagbehandeling voor (jonge) kinderen.
  • De oudste kinderen gaan vanuit de Iemenkorf naar een Dag Activiteiten Centrum dat bij hen past.

Er zijn verschillende organisaties die naar De Iemenkorf toe komen voor onderzoek of consult, bijvoorbeeld:

  • Bartimeus biedt oogonderzoek en advies bij kinderen met bijzonderheden op het gebied van de visus.
  • Revalidatiecentrum Het Roessingh biedt spreekuur van de revalidatie arts op de locatie van de Iemenkorf. Daarnaast worden hulpmiddelen op het gebied van bewegen en communicatie aangepast op onze locatie.